Vyberte jazyk:  English | Czech
Služby
Ve svých i partnerských provozovnách vykupujeme železný šrot od jednotlivých zákazníků i od firem. Podle stavu, druhu a množství kovového odpadu se volí nejvhodnější způsoby jeho další úpravy za dodržování podmínek ochrany životního prostředí. Pro výrobní závody zajišťujeme výkup kovového odpadu, včetně přistavení kontejneru a odvozu.

Kovové odpady nesmějí obsahovat látky zdraví škodlivé, výbušné, vyzařující nebezpečné záření, předměty s uzavřenými dutinami a všechny ostatní předměty, které by mohly při manipulaci, úpravě a zpracování ohrozit zdraví a bezpečnost lidí, životní prostředí nebo způsobit škodu.

Železné šroty vykupujeme ve všech druzích a neomezeném množství. Cena železného šrotu se kromě situace na trhu s kovovým odpadem odvíjí od tloušťky, rozměrů materiálu a chemického složení.

Jako další službu zajišťujeme přistavení kontejnerů zdarma pro svoz kovových odpadů.